Utstillinger

Skolemuseet

I tillegg til faste utstillinger av skolemateriell er det to bannerutstillinger. Den ene Skolen i Eidskog gjennom 100 år ble laget i forbindelse med unionsjubileet i 2005 og forteller om utviklingen av skolen i Eidskog fram til da.

Den andre ble laget til Eidskog kommunes 150 årsjubileum i 2009 og har tidligere vært på Almenninga. Den gir en kortfattet og fin oversikt over utviklingen i Eidskog kommune i de siste 150 år.

2015 – Miniutstilling Eidskog kirke

Almenninga

I forbindelse med unionsoppløsningen i 2005 ble låven til «Vestun» fullrestaurert og er deretter blitt brukt som utstillingslåve. Det er årlig ny utstilling, av og til fleire mindre.

2005 – Unionsoppløsningen 1905.
2006 – Fra fiber til tøy – tekstiler i Eidskog
2007 – EMH 30 år, Faner i Eidskog, Jakttradisjoner i Eidskog, Landsens kvinner i tegneseriene.
2008 – Slaget på Jerpset 25.mai 1808 – Eidskog i 1808, Pyntehandkleutstilling.
2009 – Eidskog kommune 150 år – Dagligliv i Eidskog gjennom 150 år, Filleryeutstilling.
2010 – Litt ta hørt.
2011 – Arne Martinsen, maleriutstilling.
2012 – Musikk i Eidskog.
2013 – “Det står kvinner bak” om Stemmerettsjubileet.
2014 – Slik levde vi i 1814.
2015 – Pilgrimsvandringer

Gaustadsjøsaga

Fotoutstilling Sager i Eidskog.

Når utstillingshallen er ferdig vil det bli satt opp en større utstilling om “sagindustrien” i Eidskog.

Vandreutstilling

Interregprosjekt 2006/07 mellom Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal og Brunskog Hembygds- och Husmodersförening kalt Tekstile grensetradisjoner, i 2012 utvidet og blir kalt Roser og ruter på vandring og vises på Kvinnemuseet.