Program 2023

8.februar, onsdag kl. 18.00 – 21.Bygdehuset – Strikkekafé.  Tema pyntekanter på votter.

6. mars, mandag kl. 18 – 21. Strikkekafe på Bygdehuset: Tema pjoning.

21. mars –” forum for håndverk” ?

1.mai, mandag kl. 17.00 – Bygdehuset – foredrag v. pensjonert ambassadør Thorbjørn Gaustadsæther: ”Internasjonalt samarbeid. Noen erfaringer.” Allsang v.:

Rundtur  Fangstgropanlegget, turmarsj over til Ingelsrud, tidspunkt fastsettes seinere.

Turmarsj Kjerkevegen – tidspunkt fastsettes seinere.

4. juni kl. 9.00 – Junikveld i Børli, tur marsj Lauvlia – Børli, turleder Bjørn Aastebøl.

14. juni onsdag kl. 18. Temakveld på Almenninga

25. juni kl. 12.00 – 16.00 Sommeråpning/grautdag Almenninga. Offisiell åpning av Iversen-smia v. Anno. EMH har kaffeservering med mer.

29. juni torsdag på Almenninga kl. 18.00. Urter og urtersuppe (?)

     v. Mette Øverby.

6. juli kl.18.00 torsdag – Stauder og blomster på Almenninga v. Jorunn Engen.

30. juli kl.11 søndag – friluftsgudstjeneste på Almenninga.

6. august Sootkanalmarsjen- start kl.9.30 ved infotavla v. Sootkanalen.

3. september søndag Før – i væla Almenninga kl.13.00 – 17.00.

 9. sept. lørdag Sagdagen Gaustadsjøsaga kl 13- 15.  

16. sept. lørdag Smiedag, hesteskosmia og snekkerverkstedet på Magnor kl.13- 15.

24. september kl.10.00 – Børjåavassdraget – Damvandring

12.okt. torsdag kl 18-21 Bygdehuset, strikkekafe

4. november, lørdag kl. 13. – 16.00 – Bygdehuset, Blodklubbdag

9. november, tirsdag kl. 18.00 – 21.00 Bygdehuset – Strikkekafé

11. november lørdag kl.10.00 – 15.00 Bygdehuset – lysedypping

9. desember, 2. søndag i advent kl. 13.00 – 16.00 – Jul på Almenninga

30.desember kl. 17.00 Bygdehuset – juletrefest.

Andre tema på Almenninga på sommeren – f. eks. søndager eller som kveldsarrangement, 5 søndager 2.    9.   16.   23.   30.   juli. Sommerskole for barn? Kveldsvandringer Glåmdalsleden?