Program 2022

Eidskog museums – og historielag

1.februar, tirsdag kl. 18.00 – Bygdehuset – Strikkekafé.

23. februar, onsdag kl.18.30 – Bygdehuset – Olav Norheim: Bokpresentasjon av boka Fengselsprestens krig.

1.mai, søndag kl. 17.00 – Bygdehuset – foredrag og allsang.

Tormod Sæther: Skotterud – Göteborg med kajakk 1931/2012.    

     Allsang med Håkon Hauer og Monica Walter.

Turmarsj Fangstgropanlegget – Ingelsrud, tidspunkt fastsettes seinere.

Turmarsj Kjerkevegen – tidspunkt fastsettes seinere.

1. Pinsedag 5. juni kl. 9.00 – Junikveld i Børli, tur marsj Lauvlia – Børli, turleder Bjørn Aastebøl.

1. Pinsedag 5. juni – SESONGÅPNING på Almenninga kl.12.00 -16.00. Bygdetunet er åpent hver lørdag og søndag til 14.august.

15. juni onsdag kl. 18.00 – staurhvessing og slipestein på Almenninga v. Kåre Delviken m.fl.

26. juni kl. 12.00 – 16.00 – grautdag Almenninga – samarbeid med Anno. EMH har kaffeservering.

15. juni kl. 18.00 – staurhvessing og slipestein på Almenninga v. Kåre Delviken m.fl.

29. juni kl 18.00 – Urter og urtersuppe på Almenninga v. Mette Øverby.

4. juli kl.18.00 – Stauder på Almenninga v. Jorunn Engen, med gresskarsuppe.

Kveldskonsert på Almenninga– er under planlegging

10. juli søndag kl. 13.00 Uhøytidelig fiskekonkurranse – Almenninga ved Buåa.

20. juli kl. 18.00 – Tormod Sæther: Geologi på Almenninga.

31. juli Sootkanalmarsjen- start kl.9.30 ved infotavla v. Sootkanalen.

14. august søndag kl. 11.00 Almenninga – friluftsgudstjeneste.

4. september Før – i væla Almenninga kl.13.00 – 17.00.

 10. sept. Sagdagen Gaustadsjøsaga kl 13- 15.  

17. sept. Smiedag, hesteskosmia og snekkerverkstedet på Magnor kl.13- 15.

25. september kl.10.00 – Børjåavassdraget – Damvandring

5. november, lørdag kl. 13. – 16.00 – Bygdehuset, Blodklubbdag

8. november, tirsdag kl. 18.00 – 21.00 Bygdehuset – Strikkekafé

12. november lørdag kl.10.00 – 15.00 Bygdehuset – lysedypping

4. desember, søndag kl. 13.00 – 16.00 – Jul på Almenninga

6. dag jul 30.desember kl. 17.00 Bygdehuset – juletrefest.