Program

Eidskog Museum er et økomuseum. EMH bidrar aktivt til ved arrangement i regi av Anno som har driftsansvar  for fleire av anleggene. Arrangementene  her er avhengig av frivillig innsats. EMH har i tillegg egne arrangement.

Anleggene rundt i bygda gjenspeiler nærings – og samfunnsliv i Eidskog gjennom mange hundre år. Museet består blant annet av av Almenninga – Eidskog bygdetun og Bygdehuset på Vestmarka, Eidskog skolemuseum på Matrand, Gaustadsjøsaga på Skotterud, fløtingsanleggene i Børjåavassdraget og Sootkanalen. Museet har også kulturvernansvar i Børli, Hans Børlis barndomshjem. I tillegg kommer turstier.

 

 Til programmet for 2023.