Styret og Komiteer

STYRET

Leder: 

Jorunn Engen            tlf. 95451945

Styremedlemmer:

 • Anne Gjulem
 • Sigurd Delviken
 • Metter Ulvo
 • Mette Øverby, kasserer
 • Thorbjørn Gaustadsæther

Vararepresentanter:

 • Sten Børresen
 • Britt Ingelsrud
 • Hans Einar Holth
 • Bråthen

Kommunalt oppnevnt representant til styret:

 • Kåre Delviken                                   907 42 626
 • Sidsel Mobrenna, vara

KOMITEER:

Smie- og snekkerverkstedet på Magnor

 • Bjørn Reiersen
 • Kjell Erik Gjørslien
 • Kim Fredrik Gjørslien
 • Lars Ola Kvisla
 • Per-Egil Lauhaugen
 • Tore Fløitmoen
 • Ulf Nilsson
 • Henrik Krabseth Eriksen
 • Claus Lyngø
 • Sigurd Delviken

Gaustadsjøsaga

 • Kåre Delviken
 • Arne Finsrud
 • John Nygård
 • Jarle Ingelsrudøya
 • Per Egil Løvhaugen
 • Endre Strøm
 • Joar Stangnes
 • Roald Bodding

Hagekomité for Skolemuseet

 • Lill Kjerstin Haug
 • Ole Erik Bakken
 • Åge Høgberg
 • Grethe Holth
 • Anne Gunn Pram Platek
 • Monica Holtet Halvorsrud
 • ++++
 • Jorunn Engen
 • Lena Jahreie Kallander
 • Veronica Judin
 • Solveig Delviken

Skigardskomité

 • Truls Snesbøl
 • Bjørn Johnsrud
 • Tor Arne Melby
 • Finn Løkeberg

Kjerkevegkomité

 • Bjørn Fjeld
 • Olav Kalland
 • Christin Castberg Bråthen
 • Bjørn Fjeld
 • Odd Uno Fjeld

Hagekomité bygdehuset

 • Jorunn Engen
 • Erling og Solveig Egeland
 • Ada Aaserud og Bjørn rambøl

Sootkanalmarsj-komité

 • Jorunn Engen
 • Johnny Bergersen
 • Erling Egeland
 • Lill Kjerstin Haug
 • Jorunn Engen

Fangstgropanlegget og stien fra fangsgropene til Ingelsrud

 • Bjørn Brænd
 • Thor Boger
 • ??
 • Ove Gaustad

Magnor bedehus

 • Erling Egeland
 • Ove Gaustad

Børjåavassdraget

 • Geir Hamre
 • Trond Østby
 • Tommy Godtlund
 • Bjørn Aastebøl
 • Bjørn Ivar Skulstad

Tekstil- og kunst-komité

 • Bente Anker-Nilsen
 • Bjørg Trandem
 • Liv Høgberg
 • Tordis Ulvo Hornslien

Eidskogkalenderen

 • Jorunn engen
 • Torill Granheim
 • Inger Marie Gransæther
 • Jorunn Bodding
 • Kjell Erik Strøm

Bilgruppa

 • Tom Larsen
 • Tore Johansen
 • Dag Arne Bentengen
 • Jan Svendby
 • Tor Arne Melby

Valgkomité

Utsendinger til Anno – Ivar Skulstad / leder av EMH

Diverse:

Stell av Almenningagravene

 • Wenche Grasmo / >Jorunn Engen

Internkontroll strømanlegg – Odd Hagerud as

Flaggheising Almenninga ved alle offentlige flaggdager – Jorunn Engen

Heimesida: Fredrik Fjeld Nordby