Informasjon

Eidskog Historielag ble stiftet 25.mars 1977. I 1980 tok laget navnet Eidskog Museums – og Historielag (EMH), samtidig som Eidskog Museum(EM) ble godkjent som halvoffentlig museum

EMH har kontor og sammen med EM utstillingslokaler i Skolemuseet på Matrand – midt i det kulturhistorisk interessante miljøet med kjerka, bautaen, skyttergravene og stasjonsbygningene. Dette var det opprinnelige sentrum i Eidskog.

EMH eier økomuseet Eidskog Museum. Et økomuseum vil si at en tar vare på hus/miljøer i sitt opprinnelige miljø. Det er krevende både administrativt og ved arrangement.

Fra 1. januar 2006 hører Eidskog Museum, – som en av fire enheter, administrativt og driftsmessig til Stiftelsen  Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal (de 3 øvrige er Kvinnemuseet, Kongsvinger Museum og Odalstunet). Fra 1. januar 2010 er Stiftelsen en del av det nydannede driftsselskapet Hedmark fylkesmuseum AS, nå Anno museum.

Eidskog Museum/EMH er fast representert i Hans Børli-selskapet som nå er en del av Anno.