Gaver

Eidskog museums – og historielag/Eidskog museum får årlig en del gaver, både til praktisk bruk og verdifulle gjenstander til oppbevaring for framtida. Eidskog museum har ikke økonomi til å drive oppkjøp på auksjoner eller på annen måte. Museet er derfor takknemlig for alt som kommer inn, men må forbeholde seg retten til å si nei iblant.

Privatarkiver/faner/gamle kart/gamle våpen

Eidskog museum har mottatt en del privatarkiver fra fagforeninger, politiske foreninger, bedrifter, foreninger og private. Dette arkivet har fått plass i hvelvet i Eidskog rådhus.

Gamle utskiftningskart er verdifull eiendomshistorie og kulturhistorie. De tilhører ingen bestemt person, men heile matrikkelgarden. Noen av disse er overført til oppbevaring i privatarkivet.

Skolefaner, politiske faner, fagforeningsfaner, sangerfaner finnes også i arkivet.

Anno museum er i ferd med å avslutte arbeidet med det store magasinet på Elverum. De mest verdifulle gjenstandene blir etterhvert sendt dit. i forbindelse med utstillinger mm vil Eidskog museum få utlevert disse. Eiendomsretten er ikke gitt bort.

EMH trenger et brannsikkert magasin. Det har vært vanskelig å få dette til!!!

Pengegaver, Eidskog museums – og historielag er medlem av Landslaget for lokalhistorie. Pengegaver mellom kr.500 – kr.50.000 gir rett til skattefradrag. Årlig er det en del som benytter seg av dette. Penger som kommer godt med i alt restaureringsarbeid.

EMH´s kontonummer er 1840 59 03705. Vi ber om at givere oppgir om gaven skal øremerkes et bestemt formål. På forhånd tusen takk!!!

Minnegaver I de seinere år har Eidskog Museum/Eidskog Museums – og Historielag vært så heldig å få minnegaver. Disse er gjerne øremerket et bestemt anlegg eller et formål. Takket være disse var det i 2011 for eksempel mulig å få restaurert kjellerbua på Almenninga. I 2012 ble et av disse bli brukt i utstillingshallen på Gaustadsjøsaga.

Grasrotandelen

Eidskog Museums – og Historielag er innmeldt i Frivillighetsregisteret. Dette er kravet for å delta i grasrotandelen. En del benytter seg av muligheten til å gi 5% av tippeinnsatsen til EMH. I 2020 mottok EMH rundt kr. 24.000  – var visst det eneste historielaget i Glåmdalen som fik dette.