Sootkanalen

Sootkanalen er Norges første og i si tid landets største sluseanlegg for tømmerdrift og var i funksjon fra 1849 – 1930.

 

Engebret Soots anlegg gikk fra Skjærvangen i Eidskog til Gulltjerndammen (Gulltjernmodammen) i daværende Setskog anneks i daværende Høland kommune og var en kombinasjon av 16 sluser (opprinnelig 15) mellom Skjærvangen og Mortskjølungen og jernbaneanlegg (Grasmobanen) mellom Mortskjølungen og Tvillingtjern. Videre regulering av Langskjølungsvassdraget mellom Eidskog og Setskog samt en del bekker, oppdemming av Mortskjølungen og et mindre tjern og oppdemming av Tvillingtjern. Vannskillet ved Tvillingtjern ble dermed endret slik at det vatnet som tidligere rant til Krokskjølungen, rant til Setten. Det ble gravd en 450m nivåkanal mellom Tvillingtjern og Gulltjern. Vatnet i Tvillingtjern ble regulert ved Sælaputtdammen. Det naturlige vanntilsiget til Tvillingtjern var for lite til at fløting var mulig. Vatn fra Røytjern og Aurdyppeltjern ble derfor ledet ned i Nivåkanalen. Fra Aurdyppeltjern skjedde dette via ei trerenne ca 160 m opp for Gulltjern, og etter et lite stykke gikk det i en utgravet kanal ned til Sælaputtdammen. Vassrenna fra Aurdyppeltjern ble også brukt til tømmerfløting. Den gikk nesten helt ned til Gulltjern. Etter ca 100m var det et hull i bunnen på renna. Der gikk vatnet gjennom og rant inn i Nivåkanalen. Tømmeret fortsatte rett fram og gikk rett ned i Gullltjern uten vatn. Dette var mulig p g a bratt terreng.

 

Sluse 6 Bilde: Svein Olav Heggedal

Mangenvassdraget og Hvervselva hørte ikke med til det opprinnelige anlegget.
Nåværende dam ved Mortskjølungen er bygd rundt 1909 av svenske steinmurere. Tømmerrenna i Hvervselva er bygd i 1890, men det var fløting i Hvervselva fra 1820-tallet av.
I ettertid har dette blitt sett i sammenheng med det opprinnelige anlegget til Engebret Soot – et anlegg som er blitt utviklet over tid etterhvert som en har funnet praktiske løsninger på et økt behov for frakting av tømmer.

 

Engebret Soot eide anlegget fram til sin død i 1859. I 1869 kjøpte Saugbrugsforeningen anlegget av arvingene.
I 1987 overlot Saugbrugsforeningen sine positive rettigheter til anlegget til Eidskog kommune.

 

Her er det et oversiktskart over Sootkanalen og slusene.

Du kan også lese handlingsplanen for Sootkanalen her.