Bygdehuset

Bygdehuset er det tidligere Vestmarka bedehus. Vestmarka misjonsforening overdro det i 2007 til Eidskog Museums – og Historielag ”som en gave fra folket og til folket.”

Bygdehuset ligger fint til med utsikt over Klanderudtjernet. Det arbeides med å få til en hyggelig hage. Tidligere gikk den nå nedlagte Paradisbanen rett bak huset. Jernbanetraseen brukes nå som gang og sykkelveg, og Vestmarka IL har laget ei lita lysløype langs traseen.

EMH har lagt opp til en allsidig bruk av huset: møtevirksomhet, kurs, ski – og strikkekafe, filmkvelder, og noe utleige til konfirmasjon o. l. Eidskog Museum har her fått en fin mulighet til å kunne ta imot større grupper til bespisning.

Vestmarka bedehus er bygd i 1910. Bygningen har i åras løp blitt endret en god del. Ved arveoppgjøret etter søskenparet Signe og Håkon Almeningen fikk Vestmarka misjonsforening en større pengesum som gjorde det mulig bygge et garderobetilbygg å få innlagt vatn og toalett.

“Altertavla”

Misjonsforeningen ble stiftet i 1887. Det var et stort løft å få reist bygget.

Opprinnelig var det to misjonsforeninger på Vestmarka. Disse ble etter hvert slått sammen. I 2007 valgte Vestmarka misjonsforening å overlate bedehuset til EMH, da de var for få og for gamle. Misjonsforeningen la ingen klausuler på bruk av bygget.

Fra tidligere år som bedehus er det ei fin, nærmest altertavle. Den er malt av kunstmaler V. J. Lindblom 1937 som da bodde på Flisa. Ramma rundt er laget av snekker Lyder Bakken på Skotterud. Dette var gave til Vestmarka bedehus fra Ole og Thea Kulblik. Tilsvarende motiv skal finnes i ei kjerke i USA.

Den siste leder av foreningen, Gunhild Svendby, foreslo at det burde bli et nytt navn, nemlig Bygdehuset.

Bygdehuset startet i 2021 en omfattende restaurering av Bygdehuset. Dette har vært mulig takket være kr. 100.000 fra Kulturminnefondet, kr. 10.000 fra Eidskog kommune, samt at EMH også mottok kr. 42.000 i Covid 19 midler. I tillegg kommer egne midler.

Huset er blitt malt med linoljemaling, maler Bjørn Warderud. Skraping på dugnad av medlemmer og andre frivillige. Vestmarka sanitet har bidratt med mat på dugnadene. Vinduer på østsida og dollbelt dør mellom storsal og veslesal er levert av Ilag snekkeri, det samme er utemøbler.

Anita Kapstad har skaffet “nygammal” komfyr.  Et manglende eiendomsmerke er satt opp på sørsida. Naboen i sør akspterte at vi hogg det store lerketreet, mot å få 25 sekker med ved. Greiner og kvist er malt opp og lagt i skråningen med duk under av hagekomiteen. Det var Bjørn Ivar/Ivar Skulstad og Sten Børresen som felte treet. Sten Børresen har felt to store bjørker og 1 furu i skråningen mot Skillingmarkvegen. Trærne blir det skåret materialer av ved saga til Joar Stangnes, og lagret til tørk hos Sten Børresen. Noe av dette blir brukt til utemøbler på Almenninga. Det er kjekt å ha noe materialer på lager.