Brennastua

Brennastua ble flyttet fra Brenna (gnr.32 bnr.31), et småbruk nord for Matrand – til området ved Fredsmonumentet tidlig på 1960-tallet pga vegutbygging RV2. Huset er bygd ca 1800, i følge en branntakstforretning. Bygningen er en midtkammerbygning.

Brennastua ble flyttet til Fredsmonumentet fordi det den gangen ikke var en bevisst holdning til hvordan museumsvirksomheten i Eidskog skulle være. Det har vært fleire som ønsker å flytte Brennastua tilbake til Matrand. P g a kommunenes dårlige økonomi er dette lagt på is.
Eidskog museum arbeider nå for å få til en bedre anvendelse av Brennastua enn hittil. Det mangler ennå mye på at Brennastua er fullt restaurert.

Første etasje
Til venstre ligger den gamle dagligstua. Her var det opprinnelig etasjeovn, og ikke peis slik det er nå. Rommet var møblert med bl a hjørneskap, golvklokke, divan, buffet og skattol. Det var lem i golvet ned til et lite kjellerrom. Hit ble potetene tømt om høste.
I kammerset på innsida av dagligrommet var det seng, bord, kommode og vaskeservant.
På kjøkkenet stod det bord og stoler ved vinduet. Ved sida av grua stod det en gammel kjøkkenkomfyr. Ytterst på kjøkkenbenken stod separatoren. Like ved var vasspumpa festet på veggen, og under stod vassåen.
Til høgre for gangen var finstua, kalt Nordstua. Den var bare brukt ved spesielle anledninger. Stua var møblert med et stort åttekantet bord med stoler og sofa og et stort speil. Nordstua er dekorert med sjablonmaling fra andre haldel av 1800-tallet. I kammerset bak stua var det ei stor, gammeldags dobbeltseng og vaskeservant. Dette rommet ble brukt til sommergjester.

Andre etasje
Til venstre er Bestemorrommet. Her var det seng, nattbord, kurvstol, gyngestol, vaskeservant, kommode og ovn. I et lite kammers mot sør, som det bare var portierer for, lå jentene. I kammerset mot vest brukte veven å stå. Dette rommet ble kalt for Rådstua, men Rådstua var egentlig rommet rett inn for gangen. Det var uten vindu fra først av, og trolig var det dette rommet som i si tid ble brukt som arrestlokale.
Til høgre ligger den store salen, den var ikke avdelt som de andre rommene. Det var her herreds-styremøtene ble holdt mens Eidskog ennå var ung, ei tid etter 1860. Trolig var det også her folk overnattet så lenge Brenna var skyss-stasjon.

Opplysningene er gitt av Liv Brenna som har bodd i Brennastua.

Jmf. Eidskog bygdebok bd.II s. 545, 605. Bd.V s.