Børjåavassdraget

Ljorkoia ved Grimtjerndammen ble oppført i 1996 på tuftene etter ei ljorkoie som har stått der i gammel tid. Ildstedet var helt intakt når all mosen ble fjernet. Modellen til koia er ellers hentet fra Norsk Skogmuseum. Foto: Sverre Eier

Utsyn over Helledammen Foto: Britt Ingelsrud

 

Helledammen med flomløp og tømmerløp Foto: Britt Ingelsrud

Lukeprinsippet i tømmerløpet i Helledammen. Foto: Ulf Fredriksen