Anlegg

Eidskog museums – og historielag eier mange anlegg. Arrangement ved disse er gjerne et samarbeid med Eidskog Museum, et økomuseum. Anleggene gjenspeiler nærings-og samfunnsliv i Eidskog gjennom mange hundre år. Det er minst ett arrangement ved hvert av anleggene i løpet av året.